CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT

CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT

Charakterystycznym elemen­tem tego rozwiązania jest zastosowanie układu wielopro­cesorowego, w którym można wyróżnić oddzielny proce­sor określający położenie kursora na ekranie oraz procesory służące do formatowania, kadrowania i wypeł­niania płaszczyzn obrazu.Wraz z monitorami graficznymi pojawiły się nowe urządzenia interakcyjne ułatwiające i upraszczające kon­takt człowieka z komputerem. Do urządzeń tych zalicza się manipulatory drążkowe (ang. joystick) i kulowe (tzw. myszki), pióra świetlne, dyskretyzatory cyfrowe (ang. digi­tizer) oraz urządzenia umożliwiające wywoływanie obra­zów lub ich elementów za pomocą dotknięcia powierzchni ekranu monitora dowolnym przedmiotem.Manipulatory są urządzeniami wykorzystywanymi do zdalnego sterowania ruchem plamki na ekranie monitora. Wyprowadzane przez nie sygnały sterujące powstają w wyniku przekształcenia wielkości kąta odchylenia drążka lub kuli sterującej od położenia początkowego w odpo­wiednią wartość napięcia wyjściowego.Pióra świetlne są urządzeniami służącymi do identyfika­cji plamki świetlnej lub elementu obrazu za pomocą układu elektro-optycznego. Impulsy elektryczne na wyjś­ciu pióra świetlnego traktowane są jako sygnały informa­cyjne o wybraniu określonego elementu obrazu. Innym sposobem identyfikacji elementów obrazu jest zastoso­wanie rozwiązania umożliwiającego to za pomocą dotknięcia powierzchni ekranu.Dyskretyzatory cyfrowe są urządzeniami służącymi do automatycznego zapisywania w pamięci komputera informacji o położeniu względem siebie wskazanych punk­tów obrazu za pomocą specjalnego pulpitu. Obok sieci połączeń odwzorowania tworzone za pomocą tych urzą­dzeń zawierają także charakterystyki poszczególnych punktów niezbędne dla procesów dalszego ich przetwa­rzania.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Wpływ rodziców na zachowanie dziecka

    Nasze dzieci są dla nas największym szczęściem na świecie. Dają nam tyle radości i dumy. Dla nich jesteśmy i żyjemy. Kiedy się już pojawią zastanawiamy się jak to było bez nich? Przewracają nam cały świat do góry nogami i za to je kochamy. Od najmłodszych lat, to my – rodzice jesteśmy głównym celem zainteresowań naszego…

    Read more

Kategorie