ELEMENTY LOGIKI

ELEMENTY LOGIKI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Systemy liczbowe oraz reprezentacja liczb w kompute­rze to dwa działy wprowadzające bezpośrednio Czytelnika w problemy informatyki i sprzętu. Pozwalają one na zapo­znanie się ze sposobem pamiętania i odtwarzania infor­macji w komputerze, a więc pośrednio na komunikację człowiek-komputer, stając się miniprzewodnikiem po jego wnętrzu.Zasygnalizujemy wybrane problemy z logiki, które są przydatne w informa­tyce. Polecamy je zwłaszcza tym Czytelnikom, którzy nie są profesjonalistami – informatykami ani matematykami. Zaprezentowane poniżej wiadomości można wykorzystać przy projektowaniu i programowaniu komputerów, a także przy wszelkiego rodzaju analizach problemowych, gdzie znajomość podstawowych praw logiki wielokrotnie poz­wala na wybór optymalnych metod i rozwiązań.Z punktu widzenia logiki każde zdanie może być oce­niane jako prawdziwe lub fałszywe.Wartością logiczną zdania nazwiemy prawdę (przyjmu­jemy do jej oznaczenia wartość liczbową 1) oraz fałsz (wartość liczbowa 0). W logice rozróżniamy zdania proste i złożone. Zdania złożone powstają z połączenia zdań pro­stych za pomocą spójników i, lub, wtedy i tylko wtedy, jeżeli, …, to, nieprawda, że,… .Rozważmy różne postacie zdań złożonych. W tym celu w logice przyjmuje się następującą notację: zdania proste oznaczone są małymi literami polskiego alfabetu p, q, r, natomiast w miejsce spójników zdaniowych przyjmuje się znaki.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Blachy mosiężne CuZu37

    Jak ułożyć pokrycie dachu z blachy płaskiej i blacho-dachówki? Tylko pozornie montaż pokrycia blachy może wydawać się prosty. Dekarze, którym przyjdzie pracować nad ułożeniem dachu z blachy muszą znać wiele zasad, których należy przestrzegać. Jak więc montuje się blacho-dachówkę i blachę płaską oraz jak przygotować ruszt, na którym będzie montowana blacho-dachówka? Ważnym elementem jest wykonanie…

    Read more

Kategorie