ELEMENTY LOGIKI

ELEMENTY LOGIKI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Systemy liczbowe oraz reprezentacja liczb w kompute­rze to dwa działy wprowadzające bezpośrednio Czytelnika w problemy informatyki i sprzętu. Pozwalają one na zapo­znanie się ze sposobem pamiętania i odtwarzania infor­macji w komputerze, a więc pośrednio na komunikację człowiek-komputer, stając się miniprzewodnikiem po jego wnętrzu.Zasygnalizujemy wybrane problemy z logiki, które są przydatne w informa­tyce. Polecamy je zwłaszcza tym Czytelnikom, którzy nie są profesjonalistami – informatykami ani matematykami. Zaprezentowane poniżej wiadomości można wykorzystać przy projektowaniu i programowaniu komputerów, a także przy wszelkiego rodzaju analizach problemowych, gdzie znajomość podstawowych praw logiki wielokrotnie poz­wala na wybór optymalnych metod i rozwiązań.Z punktu widzenia logiki każde zdanie może być oce­niane jako prawdziwe lub fałszywe.Wartością logiczną zdania nazwiemy prawdę (przyjmu­jemy do jej oznaczenia wartość liczbową 1) oraz fałsz (wartość liczbowa 0). W logice rozróżniamy zdania proste i złożone. Zdania złożone powstają z połączenia zdań pro­stych za pomocą spójników i, lub, wtedy i tylko wtedy, jeżeli, …, to, nieprawda, że,… .Rozważmy różne postacie zdań złożonych. W tym celu w logice przyjmuje się następującą notację: zdania proste oznaczone są małymi literami polskiego alfabetu p, q, r, natomiast w miejsce spójników zdaniowych przyjmuje się znaki.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Obozy językowe

    Jak bardzo istotna jest obecnie znajomość języków obcych wie każdy. Trudno bowiem wyobrazić sobie znalezienie współcześnie dobrze płatnej pracy bez znajomości choćby jednego języka obcego. Związane jest to między innymi z tym, iż żyjemy dziś w społeczeństwie zglobalizowanym. Obecność obcokrajowców, handlu międzynarodowego oraz społeczeństwo złożone z wielu kultur to dziś już nic dziwnego – bez…

    Read more

Kategorie