GŁÓWNA UWAGA KONSTRUKTORÓW

GŁÓWNA UWAGA KONSTRUKTORÓW
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

GŁÓWNA UWAGA KONSTRUKTORÓW

Obecnie główna uwaga konstruktorów urządzeń kom­puterowych oraz ich użytkowników jest skupiona na opty­cznych czytnikach dokumentów źródłowych. Oczekuje się, że masowe wprowadzenie do eksploatacji użytkowej pro­stych urządzeń umożliwiających tworzenie tradycyjnych dokumentów źródłowych (takich jak faktury, rachunki, przekazy, listy, zestawienia itp.) na sformalizowanych formularzach i w zunifikowanej formie pozwoli na szero­kie wprowadzenie wzmiankowanych czytników do zesta­wów komputerowych, czego rezultatem powinno być wyraźne zmniejszenie się zapotrzebowania na prace zwią­zane z ręcznym przenoszeniem danych z dokumentów źródłowych na MND za pomocą urządzeń do ich przygo­towywania. W ten sposób zostanie zrealizowana w szero­kim zakresie idea tworzenia MND w miejscti ich powstawania.Jednostki centralne systemów komputerowych są wyposażone w kilka typów kanałów do transmisji danych do i z pamięci operacyjnej oraz do i z urządzeń zewnętrz­nych. Dzięki ujednoliconemu logicznie i technicznie złą­czu do każdej jednostki centralnej można dołączyć dowolny zestaw urządzeń zewnętrznych.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Wartości człowieka według religii

    Alienacja Narcyza rejestrowana jest przez wspomnianego Mouniera3. I też daje ona o sobie znać na gruncie współczesnego mieszczaństwa. Postulując wspólnotę autentyczną, nie zamierzamy stwierdzać jej istnienia, jak robił to Gierek w swej dekadzie, często sugerując jedność moralno-polityczną narodu. Oczywiście wiązać się to będzie niedługo z postulowaną przez PRON nową ordynacją wyborczą i z mandatem społecznym…

    Read more

Kategorie