Herce

Herce
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Herce

Częstotliwość mierzona w hercach (Hz = s’1) określa liczbę drgań w czasie 1 s. Kształt fali można przedstawić w funkcji drogi fali x lub w funkcji czasu t dla określonego punktu ośrodka. Wielkości rzędnych A mogą być interpretowane w różny sposób. Dla fal dźwiękowych mogą przedstawiać wychylenia cząsteczek powietrza od stanu równowagi, zmiany ciśnienia, natężenia dźwięku itp., dla fal elektromagnetycznych wartości napięć, prądów czy wielkości magnetycznych. Oprócz częstotliwości wielkościami charakterystycznymi są: długość fali X, czyli odległość między dwoma najbliższymi punktami mającymi takie same fazy ruchu, i okres drgań T, czyli czas, w którym fala przechodzi. W danym ośrodku prędkość fali jest wielkością stałą. Z ostatniego wzoru wynika więc, że długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. Dźwięk wywołany drganiem prostym jest nazywany tonem. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji przedstawionej a, gdy źródłem dźwięku są widełki stroikowe. Promieniowanie świetlne o jednej długości fali nazywane jest promieniowaniem monochromatycznym (jednobarwnym).

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Czystosc germanu

    Współcześni fizycy, a coraz częściej i elektronicy ?życzą sobie” i, co ważniejsze, otrzymują monokryształy germanu (jeden z ważnych półprzewodników) o czystości ?siedmiu dziewiątek”. Oznacza to, że w półprzewodnikowym monokrysztale germanu powinno być 99,99999% germanu. Jeden tylko atom obcego pierwiastka na 10 milionów atomów germanu. Zdjęcie obok przedstawia fotografię kryształu wykonaną przy użyciu mikroskopu elektronowego powiększającego…

    Read more

Kategorie