Każdy jest potrzebny

Każdy jest potrzebny
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)

Różnorodność ludzkich charakterów jest tym właśnie, co staje się niezbędne w każdej społeczności, aby można było dostrzegać różnice pomiędzy konkretnymi osobami, a także uczyć się funkcjonować w sposób odmienny i dostosowany do potrzeb drugiego człowieka. Również szkoła jest miejscem, w którym przebywają i do którego uczęszczają różne dzieci, z różnych środowisk i domów rodzinnych o odmiennych zasadach czy systemach wartości. Widać to doskonale zarówno podczas zajęć lekcyjnych, ale także w trakcie przerw między nimi. Aby lepiej zrozumieć sposób myślenia czy działania różnych osób, warto prowadzić z dziećmi i nastolatkami odpowiednie zajęcia, które umożliwią im zrozumienie drugiego człowieka i nauczą ich niezbędnej empatii, aby każdy mógł odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej i czuł atmosferę niezbędnej akceptacji. Ponieważ prawda jest taka, że każde bieguny i skrajności są potrzebne, by móc próbować pokonywać te odmienności i spróbować żyć w zgodzie z każdym człowiekiem. Do działań, które szkoła powinna wprowadzać w swoje działania, zaliczyć można socjoterapię, która jest świetnym narzędziem, scalającym młodych ludzi i pozwalającym im na naukę drugiego człowieka. Często bowiem odmienność jest dla nich powodem do kpin, które są trudne do przyjęcia, szczególnie dla tych dzieci, których główną cechą charakteru jest nadmierna wrażliwość i nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Tłumacz przysięgły Katowice

    Tłumacz przysięgły Katowice Globalizacja i upowszechnienie się nowych technologii całkowicie odmieniły rzeczywistość, w której na co dzień się obracamy. Kontakty z ludźmi zamieszkującymi na całym globie – kiedyś należące do rzadkości – dziś stały się codziennością. Kluczową rolę w globalizowanym, wielokulturowym świecie odgrywają więc języki obce, które umożliwiają komunikację między osobami wychowanymi w różnych kulturach…

    Read more

Kategorie