KOMPUTERY UNIWERSALNE

KOMPUTERY UNIWERSALNE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Komputery uniwersalne były projektowane i budowane z myślą o realizacji zadań obliczeniowych oraz przetwa­rzania danych na tym samym zestawie technicznym.Prace rozwojowe związane zwłaszcza z doskonaleniem wyrobów zaliczanych do drugiej i trzeciej z wymienionych grup z całą wyrazistością pokazały role i znaczenie oraz wpływ oprogramowania podstawowego komputerów na ocenę ich parametrów użytkowych. Dotyczyło to zwłaszcza systemów operacyjnych, które stwarzają warunki do roz­budowy zestawów technicznych komputerów i wykorzy­stywania określonych metod obliczeń oraz przetwarzania danych bądź, ograniczając zasięg tego rodzaju zabiegów, powodowały, że określone typy komputerów, mimo doskonałych parametrów technicznych tworzących je urządzeń, nie mogły konkurować z innymi komputerami wyposażonymi w nowocześniejsze systemy operacyjne.Oczywiście, granice między wymienionymi grupami komputerów były umowne i bardzo nieostre. W celu umożliwienia jednoznacznego określania przynależności nowobudowanych komputerów do jednej z trzech powyż­szych grup zostały opracowane specjalne programy certy­fikacyjne zwane mieszankami.
Kwiecień 5th, 2016 Pierwsze komputery Brak komentarzy »

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • UMYSŁOWE EKSPERYMENTOWANIE

    UMYSŁOWE EKSPERYMENTOWANIE Można by stwierdzić zwięźle, że na umysłowym eksperymentowaniu za pomocą wielkości dokła­dnie ustalonych i przez dokładne ustalenie ich wzajemnej relacji. Ostatecznie chodzi tu o wielkości liczbowe, gdyż wielkości prze­strzenne (geometryczne) wyrażane są z reguły w liczbach. Ustale­nie wielkości matematycznych możliwe jest przez sprowadzanie danych twierdzeń o wielkościach do twierdzeń (założeń) bardziej ogólnych, ostatecznie…

    Read more

Kategorie