MASZYNOWE NOŚNIKI

MASZYNOWE NOŚNIKI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

MASZYNOWE NOŚNIKI

Dziurkowane karty papierowe są tworzone na urządze­niach zwanych dziurkarkami kart. Urządzenia te umożli­wiają – oprócz kodowania danych – także opisywanie kart, tj. nanoszenie na nie tekstu, który został przedstawiony w postaci kombinacji dziurek, ich powielanie i poprawianie. Urządzeniami współpracującymi z dziurkarkami kart są sprawdzarki kart, dzięki którym, bez angażowania kompu­tera, można weryfikować poprawność danych wydziurko- wanych na kartach. Przygotowywanie maszynowych nośników danych w postaci taśm, dysków lub kaset magnetycznych odbywa się w małych systemach cyfrowych zwanych rejestrato­rami danych odpowiednio na taśmach, dyskach lub kase­tach magnetycznych. Systemy te to zazwyczaj wielosta­nowiskowe (od kilku do kilkunastu) zestawy minikompu­terowe, w których każde ze stanowisk wprowadzania danych jest wyposażone w klawiaturę oraz monitor ekra­nowy. Wprowadzane dane są odpowiednio redagowane i kodowane, a także grupowane w zbiorach danych na wspólnym magnetycznym nośniku danych. Podobnie jak w przypadku dalekopisów, maszyn do pisania z odpowied­nią przystawką czytająco-dziurkującą oraz automatów dziurkujących rejestratory danych można wykorzystywać także jako urządzenia do opracowania wyników obli­czeń lub przetwarzania danych otrzymanych z kompu­tera w postaci magnetycznego nośnika danych. Ponadto, wykorzystując możliwości obliczeniowe minikomputera, na którego bazie zbudowany został rejestrator, można nie­które elementy procesu przygotowania danych do dal­szych obliczeń (np. podział danych na odpowiednie jed­nostki organizacyjne, sortowanie danych, łączenie danych z innymi zbiorami itp.) zrealizować za jego pomocą, odcią­żając tym samym główny komputer przetwarzający.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Studenckie życie – zalety i wady

    Studenckie życie to termin, który łączy się z wieloma często nieprawdziwymi stereotypami. Wiele młodych osób, szczególnie tych które nie miały jeszcze okazji studiować jest przekonanych, że jest to czas beztroskiej zabawy i niezależności natomiast nauka występuje gdzieś na dalekim planie i wcale nie trzeba poświęcać jej wiele czasu, aby studia skończyć. Faktycznie lata studenckie to…

    Read more

Kategorie