NATURALNE NASTĘPSTWO

NATURALNE NASTĘPSTWO
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Następstwem tego stanu rzeczy było przyję­cie jako jednego z pierwszych wskaźników jakości komputera liczby realizowanych operacji w jednostce czasu. Oczywiście, podziały dokonywane na tej podstawie na komputery szybsze i wolniejsze pozwalały na porów­nywanie technicznych właściwości układów elektroni­cznych oraz rozwiązań architektonicznych zastosowanych w trakcie projektowania i budowy procesorów. Manka­mentem klasyfikacji dokonywanej na podstawie tego wskaźnika było to, że z faktu przynależności do którejkol­wiek z grup nie wynikały wprost możliwości użytkowe i eksploatacyjne komputerów. A te, w miarę rozszerzania się obszarów zastosowań komputerów, stawały się ważniejsze od parametrów technicznych poszczególnych urządzeń i ich zestawów. Naturalnym następstwem stosowania komputerów w różnych dziedzinach działalności ludzkiej było ich zróżni­cowanie wynikające z różnorodności potrzeb użytkowni­ków. Ze względu na potrzebę standaryzacji ofert produ­centów sprzętu komputerowego, a jednocześnie ko­nieczność stworzenia warunków realizacji zadań obli­czeniowych coraz większej liczbie użytkowników, w latach sześćdziesiątych pojawiły się trzy rodzaje elektronicznych maszyn cyfrowych, mianowicie: do obliczeń numery­cznych, do przetwarzania danych oraz uniwersalne.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Nauka języków obcych

    W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, by znać przynajmniej jeden obcy język w stopniu komunikatywnym, to znaczy takim, który pozwoli nam w miarę swobodnie porozumieć się z cudzoziemcem także używającym tego języka. Jest to jednak rzecz przydatna nie tylko w życiu osobistym, ale także oczywiście w pracy, bo obecnie praktycznie każde porządniejsze stanowisko wiąże się…

    Read more

Kategorie