ROLA KOORDYNATORÓW

ROLA KOORDYNATORÓW
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ROLA KOORDYNATORÓW

Rolę koordynatorów spełniają systemy operacyjne, któ­rych funkcje można podzielić na trzy grupy: sterowania strumieniem prac, zarządzania zasobami systemu oraz dyrygowania wykonywaniem prac. Sterowanie strumie­niem prac polega na ich szeregowaniu w celu skoordyno­wania poczynań użytkowników pracujących współbieżnie. Szeregowanie zgłoszeń jest realizowane najczęściej za pomocą układu przerwań wyposażonego w układ priory­tetu. Zgłoszenia pojawiające się w sposób asynchroniczny i przypadkowy są wpisywane do specjalnego rejestru, z którego zgodnie z ustalonym priorytetem są pobierane synchronicznie w celu ich obsługi.Zarządzanie zasobami systemu polega na pośrednicze­niu między użytkownikami a urządzeniami celem właści­wego i elastycznego rozdziału środków sprzętowych wśród użytkowników. Funkcję tę system operacyjny reali­zuje dzięki możliwości testowania i zmieniania stanów urządzeń. Głównym celem działania systemu operacyj­nego w tym obszarze jest realizacja zasady maksymalnego wykorzystania zasobów systemu komputerowego.Dyrygowanie wykonywaniem prac zleconych systemowi operacyjnemu sprowadza się do tworzenia kolejek do poszczególnych zasobów systemu komputerowego, a także stworzenie warunków współbieżnego działania moż­liwie największej liczbie jego elementów funkcjonalnych.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Portal biologiczny

    W dzisiejszych czasach wiele osób szuka swojej pasji lub swojego tak zwanego hobby. Jest to jak najbardziej dobre zjawisko, ponieważ pomaga zapomnieć o obowiązkach i stresie, z którym większość osób ma do czynienia praktycznie każdego dnia. Nieprzyjemne sytuacje w pracy lub kłótnie w rodzinie mogą powodować rozdrażnienie. Złe samopoczucie na dłuższą metę może być bardzo…

    Read more

Kategorie