ROLA KOORDYNATORÓW

ROLA KOORDYNATORÓW
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ROLA KOORDYNATORÓW

Rolę koordynatorów spełniają systemy operacyjne, któ­rych funkcje można podzielić na trzy grupy: sterowania strumieniem prac, zarządzania zasobami systemu oraz dyrygowania wykonywaniem prac. Sterowanie strumie­niem prac polega na ich szeregowaniu w celu skoordyno­wania poczynań użytkowników pracujących współbieżnie. Szeregowanie zgłoszeń jest realizowane najczęściej za pomocą układu przerwań wyposażonego w układ priory­tetu. Zgłoszenia pojawiające się w sposób asynchroniczny i przypadkowy są wpisywane do specjalnego rejestru, z którego zgodnie z ustalonym priorytetem są pobierane synchronicznie w celu ich obsługi.Zarządzanie zasobami systemu polega na pośrednicze­niu między użytkownikami a urządzeniami celem właści­wego i elastycznego rozdziału środków sprzętowych wśród użytkowników. Funkcję tę system operacyjny reali­zuje dzięki możliwości testowania i zmieniania stanów urządzeń. Głównym celem działania systemu operacyj­nego w tym obszarze jest realizacja zasady maksymalnego wykorzystania zasobów systemu komputerowego.Dyrygowanie wykonywaniem prac zleconych systemowi operacyjnemu sprowadza się do tworzenia kolejek do poszczególnych zasobów systemu komputerowego, a także stworzenie warunków współbieżnego działania moż­liwie największej liczbie jego elementów funkcjonalnych.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Uroczystości w przedszkolu

    Fajne przedszkole Fajne przedszkole to dobry początek edukacji dla dziecka. W przedszkolu dziecko rozpoczyna swoje szkolne życie. Tu musi się nauczyć jak wchodzić w interakcję z innymi dziećmi, jak pracować w grupie, jak się przyjaźnić, ale i jak się kłócić. Wszystkie te elementy są niezbędne, by dziecko umiało dobrze funkcjonować w grupie. Przedszkole Gdańsk jest…

    Read more

Kategorie