SPECYFIKA I ODMIENNOŚĆ

SPECYFIKA I ODMIENNOŚĆ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

SPECYFIKA I ODMIENNOŚĆ

Warto także zasygnalizować obecność takich urządzeń jak drukarki mozaikowe oraz plottery. Najczęściej urzą­dzenia te współpracują z monitorami ekranowymi i służą do odwzorowywania na papierze obrazów wyświetlanych na ekranach monitorów odpowiednio alfanumerycznych i graficznych.W omawianej grupie urządzeń zewnętrznych kompute­rów wymienić należy urządzenia do organizowania danych w systemie liczącym. Dopasowują one postać danych do wymagań elementów systemu, uczestniczą w procesach przesyłania danych, rozdzielają drogi przepływu danych w czasie i w przestrzeni. Są to m.in. jednostki ste­rujące urządzeń zewnętrznych, adaptery kanał-kanał, urządzenia i sieć transmisji danych, autonomiczne multi- plikatory, skanery, separatory itp. Ze względu na swą specyfikę i daleko posuniętą odmienność od dotychczas omówionych wyróżnia się także urządzenia do sterowania procesami za pomocą systemu liczącego. Należą do nich komputery, detektory odchyleń, wzmacniacze, czujniki, rejestratory i inne urzą­dzenia specjalistyczne.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • CECHA ZNAMIENNA

    CECHA ZNAMIENNA Cecha znamienna analizy logicznej — jako metody badań w twórczości matematycznej — leży w jej ścisłości. Ścisłość ma­tematyczna od wieków urzekała filozofów i specjalistów nauki. Zapewne pod jej to wpływem Platon wzbraniał dostępu do swej Akademii osobom nie obeznanym z geometrią (ageometretos medeis eisito). Ona ta stanowiła ideał Spinozy, układającego „sposobem geometrycznym” (more…

    Read more

Kategorie