Trochę historii

Trochę historii
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Trochę historii

Za początek rozwoju techniki uznaje się czasy prehistoryczne, kiedy to stworzone zostały pierwsze narzędzia kamienne. W okresie kiedy pojawił się i przekształcał homo sapiens narzędzia te zostały udoskonalone, powstał łuk i strzały oraz zaczęto używać kości, rogu i ścięgien. Wtedy też zaczęto budować lepsze schronienia z dostępnych materiałów, a na początku epoki kamienia ludzie zaczęli uprawiać rośliny i hodować zwierzęta, co również przyczyniło się do powstawania nowych wynalazków. Rozwój człowieka był ściśle związany z rozwojem techniki i ogólnie cywilizacji. Powstawały wynalazki związane z rolnictwem, przetwórstwem różnego rodzaju materiałów, później również z handlem itp. Trudno jest wymienić wszystkie wynalazki, jakie powstały w tym czasie od powstania człowieka, aż do czasów dzisiejszych. Nawet te najważniejsze ciężko wyróżnić, ponieważ każdy miał znaczenie i często bardzo wielkie dla danej grupy ludzi, dla określonych społeczeństw i dla całej ludzkości. Pierwsze wynalazki były udoskonalane z czasem oraz powstawały nowe, które były uznawane za potrzebne. W okresie wczesnośredniowiecznym nie dokonany zbyt wielu wynalazków ani nie działano mocno nad poprawą już istniejących. Natomiast od XIX wieku znów rozwój techniki ruszył z kopyta i trwa to do dziś. Duże znaczenie dla niej miały również obie wojny światowe.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Spółki

    Członkowie spółki wyłaniają zarząd i uchwalają budżet spółki. Spółki te mają więc na celu wykonywanie wspólnie konserwacji i napraw urządzeń melioracyjnych oraz ich obsługę dla wspólnego dobra. Spółki wodne obejmują z zasady tereny zmeliorowane na obszarze gminy. Tym niemniej granice działania spółki przebiegają przeważnie po granicy zmeliorowanych kompleksów. Istnieją również spółki obejmujące wielkie kompleksy melioracyjne,…

    Read more

Kategorie