W CZASIE TRWANIA GENERACJI

W CZASIE TRWANIA GENERACJI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wyróżnić możemy: okres (tj. lata 1964-1968), w którym podstawowe układy komputera oparto na układach scalonych małej skali integracji (SSI). Przedstawicielami komputerów tego okresu są IBM 360, UNIVAC-1108, ODRA-1305, R-30; okres (tj. lata 1969-1975), w którym podstawowe układy komputera oparto na układach scalonych średniej skali integracji (MSI). Przedstawicielami komputerów tego okresu są ILLIAC IV i AADC; okres (tj. lata 1976-1980), w którym podstawowymi układami komputera są układy scalone dużej skali inte­gracji (LSI). Typowym przedstawicielem tego okresu jest IBM 370; okres (1981-…), w którym zostały zastosowane układy scalone o bardzo wielkiej skali integracji (VLSI).W czasie trwania tej generacji pojawiają się zestawy komputerowe oraz całe rodziny komputerów. Powstają komputery wieloprocesorowe działające w czasie rzeczy­wistym. Pojawia się ponadto wyraźna koncepcja zarzą­dzania zasobami komputera przez system operacyjny. Jest to szczególnie istotne zarówno ze względu na wielopro- gramowość, jak i zdalne przetwarzanie danych z końcó­wek abonenckich. W programowaniu komputerów stwo­rzono możliwość automatycznego włączania do programu gotowych podprogramów zapamiętanych w tzw. bibliotece podprogramów.
Kwiecień 5th, 2016 Pierwsze komputery Brak komentarzy »

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • PAN i SYRINKS

    Pan był jednym z towarzyszy Dionizosa bodaj czy nie najważniejszym, urodził się w Arkadii i jego wygląd był, co najmniej dziwaczny, miał nogi i rogi kozła, długie, kosmate uszy, koźlą bródkę i porośnięty był sierścią. Hermes, który był prawdopodobnie jego ojcem zaniósł go wkrótce po urodzeniu na Olimp, gdzie Pan zabawiał swoją obecnością szczęśliwych bogów,…

    Read more

Kategorie