WSPÓŁDZIAŁANIE URZĄDZEŃ

WSPÓŁDZIAŁANIE URZĄDZEŃ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

WSPÓŁDZIAŁANIE URZĄDZEŃ

Jeśli urządzenia zewnętrzne są odległe od jednostki centralnej o kilkadzie­siąt i więcej metrów, konieczne jest stosowanie dodatko­wych urządzeń pośredniczących. Czasami rozbudowana struktura urządzeń zewnętrznych wymaga zastosowania specjalnego systemu komunikacyjnego wewnątrz syste­mu cyfrowego. Wszystkie środki sprzętowe systemu komputerowego, takie jak procesory, kanały, pamięć operacyjna, pamięci zewnętrzne, urządzenia wejściowo-wyjściowe, a także środki programowe charakteryzujące się tym, że mogą być rozdysponowane między użytkowników, nazywamy zaso­bami wzmiankowanego systemu. Wiele z nich może pra­cować współbieżnie (dotyczy to zwłaszcza procesorów, kanałów oraz urządzeń zewnętrznych), albowiem zdarze­nia inicjujące lub zawieszające ich działanie występują przypadkowo i asynchronicznie. Następstwem takiego zdarzenia jest najczęściej konieczność uzyskania dostępu do pamięci operacyjnej systemu. W przeważającej liczbie aktualnie spotykanych komputerów jest tylko jedna pamięć operacyjna. Stąd też wszelkie działania z udziałem pamięci operacyjnej muszą być koordynowane.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Szkolnictwo

    W każdym kraju panują inne zasady, jeśli chodzi o system szkolny. W Polsce składają się na niego przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dzieci, zanim pójdą do szkoły, odbywają roczne przygotowanie przedszkolne. W wieku sześciu lub siedmiu lat rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Edukacja na szczeblu podstawowym składa się z dwóch etapów, a kończy…

    Read more

Kategorie