WSPÓLNE OKREŚLENIE

WSPÓLNE OKREŚLENIE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Dotyczy to zwła­szcza mini- i mikrokomputerów, które obecnie wyróżniane są jedynie przez ich producentów i coraz częściej okreś­lane wspólnym mianem mikrokomputerów. Warto zauwa­żyć także, że chociaż obecnie spotykane mini- i mikrokom­putery charakteryzują bardzo znaczne zmiany, mające na celu usunięcie wielu – wcześniej identyfikowanych z tą grupą sprzętu – ograniczeń funkcjonalnych, to jednak nie może to stanowić podstawy do utożsamiania ich możli­wości z możliwościami starszych dużych maszyn cyf­rowych.Odnotować należy także pojawienie się nowej grupy maszyn cyfrowych, zwanych superkomputerami, których przedstawicielem jest komputer CRAY 1. Zbudowany z elementów znormalizowanych, łatwo dostępnych w handlu, superkomputer do obliczeń numerycznych może wykonać 80 min operacji w czasie 1 s, kiedy inne nowo­czesne komputery stosowane w tym obszarze nie dyspo­nują szybkością większą niż 20 min operacji w ciągu 1 s. Tak znaczny wzrost szybkości działania tej grupy kompute­rów stał się możliwy dzięki zastosowaniu nowej, odmien­nej niż dotychczasowa, architektury logicznej zestawów, a zwłaszcza użytych procesorów.Duży wpływ na kształtowanie się nowych zasad klasyfi­kacji sprzętu informatycznego mają rezultaty prac badawczo-wdrożeniowych oraz doświadczenia eksploata­cyjne związane z sieciami komputerowymi. Zgodnie z kla­syfikacją podaną przez Gordon-Bella, podstawę współ­czesnych podziałów tworzą następujące pojęcia: komputer rozumiany jako procesor z pamięcią; multiprocesor, czyli układ wielu procesorów pracują­cych równocześnie na jedną wspólną pamięć; sieć komputerowa, tj. system z dużą liczbą proceso­rów i wieloma pamięciami.
Kwiecień 5th, 2016 Pierwsze komputery Brak komentarzy »

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Szkoła językowa Poznań

    W dzisiejszych czasach znajomość języka jest bardzo ważna. W szkołach dzieci uczą się języków obcych od najmłodszych lat. Dzięki znajomości języków łatwiej jest znaleźć pracę, porozumieć się z ludźmi. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych jest ważne w wielu dziedzinach. Gdy chcemy się uczyć języka możemy się tego zadania podjąć samodzielnie, albo skorzystać z oferty…

    Read more

Kategorie