WYMAGANIA

WYMAGANIA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W wymaganiach dotyczących opisywanej klasy urzą­dzeń określa się, że współpracująca z monitorami klawia­tura powinna zawierać pełny zestaw znaków ASCII, do 10 przycisków funkcyjnych oraz ewentualnie dodatkowe kla­wisze numeryczne. Pobór mocy całego urządzenia nie powinien przekraczać 100 VA, a średni czas między kolej­nymi awariami powinien być większy od 1000 godzin.Drugą z wymienionych grup monitorów ekranowych sta­nowią monitory graficzne. Biorąc pod uwagę techniki rea­lizacyjne, można wyróżnić cztery ich rodzaje. Są to moni­tory wykorzystujące zasadę odchylania elektronowego (tzw. technika wektorowa), elektromagnetycznego, lampy pamięciowej oraz organizacji rastrowej. To ostatnie roz­wiązanie jest stosowane obecnie w przeważającej liczbie monitorów graficznych.Sytuacja ta jest następstwem wielu zalet monitorów rastrowych, wśród których wymienić należy łatwość uzy­skiwania efektu wypełniania zobrazowywanych powierz­chni, możliwość zobrazowywania sytuacji szybkozmiennych, operowania fragmentami obrazu, sterowania po­ziomami jasności, wywoływaniem kolorów na wskaza­nych elementach obrazu, a także możliwością stosowania elementów techniki telewizyjnej. Wśród zalet tych moni­torów należy także wymienić brak efektu migotania obrazu. Do wad monitorów rastrowych należy zaliczyć stosun­kowo małą rozdzielczość obrazu oraz konieczność stoso­wania pamięci o bardzo dużych pojemnościach dla prze­chowywania i przetwarzania poszczególnych obrazów.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Nauka jazdy Lublin

    Wiele osób za najbardziej stresujące momenty swojego życia uznaje pochodzenie do kolejnych egzaminów na prawo jazdy. Rzeczywiście jest to bardzo trudny moment dla większości z nas. Są miasta, w których egzamin na prawo jazdy zdaje się wyjątkowo ciężko. Jednym z takich miast jest chociażby Lublin. Czasami ciężko zdać egzamin, mimo, że podejście do niego poprzedza…

    Read more

Kategorie