WYPRODUKOWANE W POLSCE

WYPRODUKOWANE W POLSCE
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wyprodukowana w Polsce maszyna nosi kryptonim R-30 i cechują ją następujące parametry: pojemność pamięci operacyjnej 128-512 KB, 1,25 mikrosekundowy cykl pamięci oraz prędkość wykonywania obliczeń 200000 oper./s. Prace doskonalające doprowadziły do powstania komputera R-32(1975 r.).Oprócz budowy samych komputerów Polska specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji urządzeń zewnętrznych do komputerów JS RIAD. Należy tu wymienić różnego rodzaju drukarki, czytniki, taśmy papierowe, monitory ekranowe oraz dyski elastyczne.Równie wielkie znaczenie dla rozwoju przemysłu kom­puterowego w Polsce miało uruchomienie w 1974 r. kra­jowej produkcji minikomputerów. Do najbardziej znanych należy zaliczyć rodziny minikomputerów MERA 300 oraz MERA 400.W ostatnich latach łatwo zauważyć wielką popularność mikrokomputerów, które szybko wkraczają zarówno do prac naukowo-badawczych, działalności ekonomicznej, jak i do twórczej pracy przeciętnego człowieka. Historia komputerów odnotowuje 1971 r. jako datę powstania pierwszego na świecie mikroprocesora. Ko­lejne lata przyniosły gwałtowny rozwój tej gałęzi zastoso­wań. Powstały liczne firmy produkujące sprzęt mikrokom­puterowy, coraz doskonalsze jego wersje, które cha­rakteryzowały coraz lepsze parametry techniczno-eksplo­atacyjne.

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Informatyka przyszłością

    Zawód informatyka i programisty jest w dzisiejszych czasach najbardziej pożądany. Żyjemy w czasach, w których komputeryzacja sięgnęła zenitu, nie tylko w zakładach pracy, lecz również w życiu towarzyskim. Olbrzymia popularność portali społecznościowych rozwinęła zainteresowanie internetem i poniekąd tam sprowadziła dużą część naszego życia. Dlatego, wczesna nauka informatyki może stworzyć szansę na udany start w przyszłość…

    Read more

Kategorie