ZALEŻNOŚĆ OBSZARU ZASTOSOWAŃ

ZALEŻNOŚĆ OBSZARU ZASTOSOWAŃ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podział ten opiera się na spostrzeżeniu, że w zależności od obszaru zastosowań komputerów jest różne wykorzy­stanie poszczególnych urządzeń wchodzących w ich zestaw. Przyjmuje się, że systemy przetwarzania danych, pracujące w tzw. reżimie równoczesnym (co oznacza, że składowe części systemu są wykorzystywane równolegle), wymagają stosowania komputerów (rozumianych jak wyżej) do rozwiązywania małych problemów, natomiast do dużych problemów – multiprocesorów. W systemach wykorzystujących inne reżimy pracy można stosować sieci komputerowe, w których zadania obliczeniowe lub zwią­zane z przetwarzaniem danych realizowane są na zasa­dzie szeregowego wykonywania kolejnych modułów pro­gramów w jednym kanale komunikacyjnym.Informacje pojawiające się w prasie fachowej pozwalają sądzić, że w laboratoriach dużych firm komputerowych trwają prace zmierzające do zbudowania komputerów nie mieszczących się w ramach powyższych zasad klasyfika­cji. I tak w 1972 r. pojawił się anons, że wynalazca pamięci laserowej dr Marchuk przystąpił w Las Vegas do prac nad komputerem atomowym, którego pamięć zbudo­wana z sieci przestrzennej atomów będzie miała poje­mność równą 104 Kwiecień 5th, 2016 Pierwsze komputery Brak komentarzy »

Pozostałe artykuły o nauce, szkole oraz edukacji:

about author

admin

related articles

Nasza ankieta:

Czy można znaleźć w Katowicach dobry, sktueczny ale niedrogi coaching?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Zobacz także:

  • Szkolenie telemarketing

    Szkolenie telemarketing przeznaczone jest dla pracowników działu handlowego, obsługi klienta, działu sprzedaży, telemarketerów i pracowników call center. Działania telemarketingowe są efektywnym sposobem na dotarcie do klientów. Telemarketing jest dobrym narzędziem do potrzymania relacji z klientem i badania potrzeb klientów. Szkolenie telemarketing ma na celu zapoznanie z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poznanie zasad odpowiedniego kontaktu…

    Read more

Kategorie